Siostry Zakonne

Kim są Siostry Felicjanki?

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo powstało w Warszawie 21 listopada 1855 roku, jako odpowiedź na wołanie najbardziej potrzebujących. Założycielką, naszej wspólnoty, uformowanej w duchu ideałów św. Franciszka, jest błogosławiona Maria Angela Truszkowska. Działając pod kierunkiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego, dała ona początek nowej rodzinie zakonnej, w której charyzmat wpisana została bezgraniczna miłość Boga, objawiająca się w całkowitym poddaniu Jego woli i ofiarnej służbie potrzebującym. Jako Jej duchowe spadkobierczynie, odpowiadamy na „wezwanie Miłości” życiem kontemplacyjno-czynnym, pragnąc, aby przez wszystko i od wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony. Eucharystia, jako najcenniejszy skarb naszego duchowego dziedzictwa, stanowi fundament formacji felicjańskiej i jest sercem naszego konsekrowanego życia.

W promieniach Najświętszego Sakramentu, adorowanego codziennie w domach prowincjalnych Zgromadzenia, dojrzewa też nasza misja i gotowość na wszelki trud i poświęcenie, szczególnie w posłudze osobom starszym, chorym, ubogim i dzieciom. Miłość każdej felicjanki do eucharystycznego Zbawiciela kształtuje się w szkole Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy jako Matkę i Panią Zgromadzenia, czyniąc wszystko przez Jej Niepokalane Serce na cześć Przenajświętszego Sakramentu. Wrażliwość na znaki czasu i wezwania Kościoła, już 1874 roku, zawiodła Siostry Świętego Feliksa na kontynent Ameryki Północnej, najpierw do Stanów Zjednoczonych, a następnie do Kanady i Brazylii, gdzie powstały samodzielne prowincje. Polskie felicjanki, których obecnie jest obecnie jest około 700 w trzech prowincjach: krakowskiej, przemyskiej i warszawskiej, pełnią posługę apostolską nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami w Afryce na ziemi Kenijskiej oraz we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Estonii, na Ukrainie i w Rosji.

W naszej parafii mieszkają i posługują siostry felicjanki od 1975 r.

S.Maria Lilioza Gałązka ma powierzony apostolat modlitwy;
S.Maria Aurelia Kazaryn uczy religii w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej. W parafii prowadzi dziecięcą scholę parafialną;
S. Agnieszka Maria Piątkowska pracuje w Wydziale Wychowania Katolickiego Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej jako wizytator diecezjalny, jest odpowiedzialna za Program „adopcji dziecka w Kenii”, wspierający edukację dzieci i młodzieży;
S.Maria Wioletta Rejman uczy w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia;
S.Maria Arleta Czyżak pełni obowiązek zakrystianki;
S.Maria Leonia wykonuje prace domowe.