Duszpasterze

Proboszcz Parafii Ks. Prałat Piotr Kordula
Ks. Karol Łabenda
Ks. Jarosław Cieplichiewicz

Księża mieszkający na terenie parafii:
Ks. Józef Leszkowicz
Ks. Maciej Szmuc – dyrektor Caritas