Caritas

Zadania Parafialnego Zespołu Caritas obejmują:

1. Organizowanie świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:

 • chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym,
 • rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności,
 • samotnym matkom / dzieciom i młodzieży,
 • osobom ubogim i przeżywającym inne trudności

2. Systematyczne i pełne rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii i najbliższym jej sąsiedztwie, poprzez:

 • współpracę z ośrodkami pomocy społecznej,
 • współpracę z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym, z zachowaniem właściwej sobie katolickiej inspiracji,
 • pomoc prawną w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień

3. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, poprzez:

 • kultywowanie parafialnych, rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
 • czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej,
 • przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizację,
 • aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną.
ks. kan. Maciej Szmuc – dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej