Home            Ogłoszenia           Intencje           Fotogaleria         Kontakt
Zadania Parafialnego Zespołu Caritas obejmują: 

1. Organizowanie świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, 
 a w szczególności: 

- chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym, 

- rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności,

- samotnym matkom /  dzieciom i młodzieży,

- osobom ubogim i przeżywającym inne trudności
2. Systematyczne i pełne rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii 
 i najbliższym  jej sąsiedztwie, poprzez:

•współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, 

•współpracę z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym, z zachowaniem właściwej
 sobie katolickiej inspiracji, 

•pomoc prawną w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych
 uprawnień


3. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, poprzez:

•kultywowanie parafialnych, rodzinnych zwyczajów charytatywnych,

•czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej,

•przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizację,

•aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną. 
ks. kan. Maciej Szmuc - dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej


Kurs przedmałżeński
w naszej Parafii
rozpocznie się od 08.02.2016r
i trwać będzie do 10.03.2016r,
Spotkania będą odywały się
w poniedziałki i czwartki
w klubie parafialnym.
Zapraszamy te osoby,
które w najbliższym czasie
planują zawrzeć
skaramentalny związek małżeński.Prosimy rodziców tych
dzieci z klas trzecich
ze szkół podstawowych,
które nie przystąpiły jeszcze
do pierwszej Komunii Świętej,
aby zgłosili się do biura 
parafialnego
w godzinach urzędowania
lub do siostry Margarety.
Uprzejmie informujemy,
że zgodnie z zaleceniem
Konferencji Episkopatu Polski
od tego roku szkolnego
dzieci w naszej parafii
będą przystępowały
do pierwszej Komunii Świętej
w trzeciej klasie
szkoły podstawowej.W każdą niedzielę,
po Mszy św.
odprawionej o godz. 18.30,
w małym kościele
odmawiany jest różniec
w intencji naszej Ojczyzny.
Modlitwie przewodniczy siostra Lilioza.
Każdego trzynastego dnia miesiąca,
po Mszy Świętej odprawionej o godz. 18.00
odbywa się modlitwa
do Matki Bożej Róży Duchownej,
jako wynagrodzenie za zniewagi
Najświętszego Sakramentu,
Matki Bożej i papieża.

Aktualności
Facebook
Facebook